cartouch اروپا تاریخ میزبان رئال مادرید

cartouch: اروپا تاریخ میزبان رئال مادرید لیگ قهرمانان اروپا

گت بلاگز اخبار حوادث دیوانعالی کشور،تبرئه پسر جوانی را که خواستگار خواهرش را با شمشیر کشته بود نپذیرفت

پسر جوان هنگامی که فهمید دوست صمیمی‌اش به خواستگاری خواهرش رفته کینه او را به دل گرفت و درگیری خونینی به راه انداخت ولی دراین درگیری خواستگار جوان کشته شد.

دیوانعالی کشور،تبرئه پسر جوانی را که خواستگار خواهرش را با شمشیر کشته بود نپذیرفت

عبارات مهم : پرونده

پسر جوان هنگامی که فهمید دوست صمیمی اش به خواستگاری خواهرش رفته کینه او را به دل گرفت و درگیری خونینی به راه انداخت ولی دراین درگیری خواستگار جوان کشته شد.

کشور عزیزمان ایران نوشت: در جلسه پیگیری به این پرونده که سال گذشته برگزار شد، ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و گفت: «مازیار و ناصر ٢٧ساله متهم هستند که بیست وچهارم شهریور ٩٤ در جریان نزاع در گل تپه ورامین رضا ٢٠ساله را کشته اند.

سپس پدر قربانی به قضات دادگاه گفت: «پسرم رضا مدتی بود با ناصر قهر کرده بود ولی او و دوستش مازیار آنقدر با گوشی گوشی تلفن همراه پسرم تماس گرفتند تا او را از منزل بیرون کشیدند و کشتند؛ ولی من نمی دانم ضربه چاقوی کدام یک از این دو متهم موجب فوت پسرم شده است هست. به همین علت از هر دوی آنها شکایت دارم و جهت قاتل پسرم حکم قصاص می خواهم».

دیوانعالی کشور،تبرئه پسر جوانی را که خواستگار خواهرش را با شمشیر کشته بود نپذیرفت

نخست مازیار به دفاع از خود پرداخت و گفت: «ناصر و رضا از سال ها پیش با هم دوست بودند ولی از هنگامی که رضا به خواستگاری خواهرناصر رفت رابطه آنها بهم خورد. ناصر دیگر جواب تماس های تلفنی رضا را نمی داد و می گفت او به خواهرش نظر داشته است.ظهر روز اتفاق من و ناصر سر کوچه ایستاده بودیم که رضا و دوستش سررسیدند و دعوا دوباره شروع شد.

رضا فحاشی کرد و با چاقو به دست ناصر زد.در آن لحظه افراد زیادی در محل جمع شده است بودند و دعوا را تماشا می کردند. من تلاش داشتم به دعوا خاتمه بدهم ولی بی فایده بود. ناصر ضربه های بعدی را با شمشیر به رضا زد که باعث فوت او شد. من در دعوا هیچ ضربه ای به مقتول نزدم و در اداره آگاهی به دروغ اعتراف کردم که ضربه کاری به قلب رضا را من وارد آورده ام چون ناصر به من قول داده بود اگر قتل را گردن بگیرم رضایت خانواده اولیای دم را برایم جلب می کند. من هم به خاطر رفاقتم به قتل اعتراف کردم ولی حالا می گویم بی گناهم.»

پسر جوان هنگامی که فهمید دوست صمیمی‌اش به خواستگاری خواهرش رفته کینه او را به دل گرفت و درگیری خونینی به راه انداخت ولی دراین درگیری خواستگار جوان کشته شد.

سپس ناصر در جایگاه خاص ایستاد و گفت: قبول دارم چند ضربه با شمشیر و چاقو به رضا زدم، ولی ضربه کاری را دوستم مازیار به قلب رضا وارد کرد.

در آخر جلسه هیأت قضات وارد شور شدند و با توجه به اینکه مازیار ضربه کشنده را وارد آورده بود، او را به قصاص محکوم کردند و ناصر را تبرئه کردند ولی این رأی مورد اعتراض جوان محکوم قرار داده شد و پرونده به دیوانعالی کشور رفت، قضات دیوانعالی کشور نیز با تأیید حکم قصاص مازیار اعلام کردند با توجه به اینکه ناصر نیز ضرباتی را وارد کرده و این ضربات قبل از فوت به مقتول برخورد کرده هست، بنابراین ناصرنیز باید مورد محاکمه قرار گیرد و به این ترتیب پرونده ناصردر شعبه چهارم دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران مطرح شد.

با توجه به اینکه ناصر با قرار وثیقه آزاد بود در دادگاه حاضر نشد و وکیل مدافعش به جای او در جلسه دادگاه حضور یافت. او گفت: موکل من ضربه کشنده را نزده است و از قتل هم تبرئه شده است بنابراین درخواست برائت او را دارم. چون ضرباتی که موکل من وارد آورده نقشی در فوت مقتول نداشته است.

دیوانعالی کشور،تبرئه پسر جوانی را که خواستگار خواهرش را با شمشیر کشته بود نپذیرفت

در آخر جلسه هیأت قضات جهت صدور رأی دادگاه وارد شور شدند و دوباره ناصر را تبرئه کردند. آخر احکام صادر شده است در شعبه 24 دیوان عالی کشور روی میز قضات قرار داده شد و آنها بعد از بررسی پرونده حکم قصاص مازیار را تأیید کردند ولی حکم ناصر را که تبرئه شده است بود نپذیرفتند و پرونده او را جهت پیگیری دوباره به دادگاه کیفری ارجاع دادند.

پسر جوان هنگامی که فهمید دوست صمیمی‌اش به خواستگاری خواهرش رفته کینه او را به دل گرفت و درگیری خونینی به راه انداخت ولی دراین درگیری خواستگار جوان کشته شد.

واژه های کلیدی: پرونده | دادگاه | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs