cartouch اروپا تاریخ میزبان رئال مادرید

cartouch: اروپا تاریخ میزبان رئال مادرید لیگ قهرمانان اروپا

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی دستور روحانی جهت احیای شرکت ملی جوانان کشور

رئیس جمهور طی دستوری به جمشید انصاری رییس شرکت اداری و استخدامی کشور، از وی خواست کارها مورد نیاز جهت احیاء مجدد شرکت ملی جوانان کشور صورت پذیرد.

دستور روحانی جهت احیای شرکت ملی جوانان کشور

دستور روحانی جهت احیای شرکت ملی جوانان کشور

عبارات مهم : جوانان

رئیس جمهور طی دستوری به جمشید انصاری رییس شرکت اداری و استخدامی کشور، از وی خواست کارها مورد نیاز جهت احیاء مجدد شرکت ملی جوانان کشور صورت پذیرد.

به گزارش مهر، حجت الاسلام حسن روحانی طی دستوری به جمشید انصاری رییس شرکت اداری و استخدامی کشور، از وی خواست کارها مورد نیاز جهت احیاء مجدد شرکت ملی جوانان کشور صورت پذیرد.

دستور روحانی جهت احیای شرکت ملی جوانان کشور

در نامه رییس جمهور آمده است:” به منظور تمرکز زیاد بر مسایل جوانان و با توجه به بررسی های انجام شده است و ارزیابی عملکرد در ادوار مختلف، مورد نیاز است شرکت ملی جوانان کشور با مأموریت پیگیری به امور جوانان و کمک به شکوفایی استعداد آنان در حوزه های متفاوت و هماهنگ سازی کارها دستگاه های مسئول در حوزه جوانان، احیاء شود. مقتضی است کارها مورد نیاز در این راستا صورت پذیرد و ترتیبات قانونی مورد نیاز اتخاذ شود”.

گفتنی است احیاء شرکت ملی جوانان از خواست های تشکل های دانشجویی و شرکت های مردم نهاد بوده و در جلسات متفاوت کارشناسی از سوی صاحبنظران امور اجتماعی مطرح شده است بود.

رئیس جمهور طی دستوری به جمشید انصاری رییس شرکت اداری و استخدامی کشور، از وی خواست کارها مورد نیاز جهت احیاء مجدد شرکت ملی جوانان کشور صورت پذیرد.

واژه های کلیدی: جوانان | حسن روحانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs